Op 17 september 2007, startte het onderwijs van het Frans-Vlaams in 3 scholen (Wormhout, Noordpene en Volkerinkhove) als proefproject. Het was de bedoeling dat dit proefproject naar een duurzaam onderwijs zou overgezet worden als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Percentage van de families die 3 jaar lang het onderwijs van het Frans-Vlaams volgen.
 • Taalniveau dat door de leerlingen op het einde van de CM2 wordt gehaald.
 • Motivatie van de verschillende lokale besturen en van de verschillende partners.
 • Aanvragen van de scholen en van de gemeenten om zich aan het project aan te sluiten.

Tijdens het schooljaar 2008-09, wilden 2 nieuwe scholen (Lederzele en Drinkam) zich aan het project aansluiten. Maar tot de grote verbazing van de burgemeesters van deze 2 dorpen en van de ANVT werd de aanvraag voor de aansluiting aan dit project door de Noord-Franse onderwijsinspectie afgekeurd. Deze houding is nog meer verbazend als u weet dat op het moment van de afspraak de onderwijsinspectie duidelijk had aangegeven dat nieuwe scholen zich zouden kunnen aansluiten en dat het zelfs als motivatiecriteria zou beschowd worden.

Op het begin van het schooljaar 2009-10, heeft de vraag zich gesteld over die overzetting naar een duurzaam onderwijs (Zie artikel 2010, het laatste jaar van het Frans-Vlaams op school?). Op het einde van het schooljaar 2009-10, moest er een beslissing genomen worden. Die beslissing werd opnieuw naar begin september uitgesteld zonder rekening houden met het belang van de leerlingen.

Einde september komt er een beslissing: Status quo ! Geen uitbreiding, de scholen die het Frans-vlaams onderwijzen, mogen dat blijven doen en de kinderen die 3 jaar Frans-Vlaams in CE2, CM1 en CM2 hebben gestudeerd en die in de college raken mogen hun plan trekken.

Wat verbazend is, is dat alle criteria voor de overzetting zijn vervuld!

Er is een nieuwe rector, OK. Ze moet toch zich aan de afspraken van haar voorgangers houden? Nee, ze wil de zaak bespreken.

Waarom? Omdat ze het dossier niet kent. Dat is niet echt geloofwaardig zeker als u weet dat ze de hele zomer had om dit dossier te bestuderen.

En er is nog wat: het Frans-Vlaams is niet als regionale taal erkend door het ministerie van onderwijs maar wel door het ministerie van cultuur. Er moet eerst een beslissing van de minister in Parijs genomen worden. Wanneer zal de beslissing genomen worden? Geen idee. Geen engagement vanuit het ministerie, zijn ze op de hoogte?

Krijgt ze druk van de taalunie en van de Belgische Vlaamse regering? Moet ze van haar ministerie besparen in een regio die een enorme achterstand heeft en waar het Frans-Vlaams een kans vormt om deze achterstand in te halen?
Het is belangrijk te weten dat in de regio’s waar het mogelijk is, de leerlingen die het onderwijs in hun regionale talen en in het Frans volgen beter presteren dan de leerlingen die het onderwijs alleen in het Frans volgen. Omdat het wel het einddoel is, een Vlaamse Diwan te creëren. Bovendien, vormt het Frans-Vlaams een perfecte brug naar het Engels, het Nederlands en het Duits. Dat zijn precies de talen die enorm veel nut in de regio hebben en waar de kinderen een enorme achterstand in hebben.

Nogmaals, lijkt het nationale onderwijs haar eigen belangen voor die van haar leerlingen te zetten. En lijkt de Franse staat liever subsidies aan de bedrijven te geven dan in een kwalitatief onderwijs te investeren.

Wordt vervolgd

Korte samenvatting:

Scholen waar momenteel het Frans-Vlaams wordt onderwezen:

 • Wormhout
 • Noordpene
 • Volkerinkhove
 • Ekelsbeke

Scholen die wensen zich aan het experiment aan te sluiten:

 • Lederzele
 • Drinkam
 • Arneke

Colleges die bereid zijn om het Frans-Vlaams te onderwijzen:

 • Houtland in Wormhout
 • Kassel
 • Watten

Percentage van de kinderen die voor het Frans-Vlaams kiezen : 60%
Percentage van de kinderen die 3 jaar lang het onderwijs van het Frans-Vlaams volgen: 100%

Reageer op dit artikel op het forum “Frans-Vlaanderen in het Nederlands”