Langues_regionales_franceDe Franse regering heeft beslist, er zijn te veel regio’s in Frankrijk, de departementen moeten verdwijnen, ons voorbeeld is Duitsland.

Het idee is goed, er zijn inderdaad te veel instellingen, de regio’s zijn helemaal niet machtig, maar de uitvoering is rampzalig. Waarom?

De Parijzenaars hebben of willen niks van de Duitse filosofie begrijpen

De regio’s krijgen niet genoeg bevoegdheden vanuit Parijs

Wat het succes van het Duitse model maakt, is niet dat de deelstaten klein of groot zijn maar dat ze brede en diepe bevoegdheden hebben. De Duitse deelstaten hebben hun eigen grondwet, eigen geheime diensten, een minister-president aan het hoofd. Ze zijn bevoegd voor economie, onderwijs, cultuur … Bovendien, in Duitsland nemen de regio’s deel aan de federale politiek via de Bundesrat.

=> In de hervorming van de Franse regering zijn die bevoegdheden overdrachten nergens te vinden.

De samenstelling van de regio’s is een legospel voor Parijzenaars

In Duitsland, zijn een aantal historische regio’s (niet de grootste of de kleinste) aan elkaar samengevoegd naar aanleiding van een referendum zoals bvb. Nordrhein-Westphalen. Als u naar de kaart van Duitsland kijkt, ziet u landen van verschillende grootte. Zo zijn de deelstaten van Bremen en van Hamburg relatief klein t.o.v. bijvoorbeeld Bayern of Baden-Württemberg en dateren toch de eerstegenoemden respectievelijk uit het jaar 849 en 810.

=> Het is de regering die zal beslissen. De bevolking heeft niets te zeggen, wat me meer over communistisch China dan over Europa maakt denken.
=> De fusies worden bepaald op basis van het aantal inwoners of de oppervlakte en niet op basis van de geschiedenis en/of identiteit van de regio’s.

In tegenstelling tot wat de Franse Regering beweert, worden er geen sterke regio’s gewenst

Als u sterke regio’s wenst, moet u niet enkel bevoegdheden naar hen overdragen maar ook zorgen dat die regio’s een sterke en authentieke identiteit hebben en dat in tegenstelling tot de regio Nord Pas de Calais.

=> De Franse regering wil geen bevoegdheden meer kwijt raken. President Hollande heeft dat in zijn laatste speech tegen Europa gezegd, hij voert dat ook uit richting de regio’s, alles blijft in Parijs.
=> In Frankrijk, zijn er 3 regio’s met een sterke identiteit, Corsica, Bretagne en Elzas. Corsica blijft buiten beschouwing om aanslagen te vermijden. Elzas moet met Lotharingen fusioneren en Bretagne krijgt de Pays de Loire niet terug.
=> Naast deze blijven Frans-Vlaanderen en Frans Catalonië inbegrepen in een regio.

Conclusie

Een intelligente hervorming van de regio’s zou zorgen dat :

=> De regio’s meer bevoegdheden krijgen
=> De regio’s samengesteld worden op basis van hun identiteit en niet op basis van hun oppervlakte en hun aantal inwoners (zodanig dat de regio’s even zo groot en bevolkt zijn) naar aanleiding van een referendum.

Hoe deze hervorming op een intelligente manier in Frans-Vlaanderen toepassen?

Frans-Vlaanderen zou eigenlijk vanuit de regio Nord Pas de Calais afgesplitst moeten worden. Omdat Frans-Vlaanderen klein is, zou ze de bevoegdheden van de volgende instellingen moeten krijgen en dat allemaal in één instelling.

=> De regio
=> Het departement
=> De communaute urbaine van Duinkerke en de communautés de communes.

Naast dat zou Frans-Vlaanderen bevoegd zijn voor cultuur, economie en onderwijs.
Deze hervorming zou zorgen dat Frans-Vlaanderen alle sleutels voor zijn eigen succes in eigen handen heeft en niet afhankelijk van de goodwill van Parijs is.