De regionale verkiezingen hebben ons verschillende dingen getoond dat:

  • Voor de verschillende partijen, waren de regionale verkiezingen alleen maar een voorbereiding voor de presidentiële verkiezingen die binnen 2 jaar zullen plaats vinden.
  • De programma`s van de verschillende partijen waren centraal in Parijs geschreven en dan aangepast regio per regio.
  • De verschillende partijen zijn het niet gelukt om de kiezer naar de stembus te brengen.
  • De hoge score van de FN heeft laten zien dat de ontevredenheid tussen de kiezers zeer hoog was.

Het is ook een duidelijke trend in alle partijen de laatste jaren, dat de politici niet meer eerst de belangen van hun regio s verdedigen maar die van hun partijen. En omdat de zetels van hun partijen in Parijs gevestigd zijn, verdedigen ze eerst de belangen van Parijs voor die van hun eigen regio s, zelf als ze zoals vaak, tegenstrijdig zijn.

De oplossingen die tegenwoordig door de politici aangeboden worden, zijn steeds meer overal in Frankrijk de zelfde en dus niet aangepast aan de specificiteit van Frans-Vlaanderen t.o.v. de rest van Frankrijk.

Dat is de reden waarom Frans-Vlaanderen, haar eigen politieke partijen nodig heeft. Mocht Frans-Vlaanderen haar eigen politici hebben, dan zou(den):

  – Onze eigen belangen beter verdedigd worden, omdat onze partijen geen linken met de politici van Parijs zouden hebben.
  – Onze cultuur met veel meer middelen en overtuiging verdedigd worden.
  – Frans-Vlaanderen veel beter samenwerken met de Benelux zonder dat er daarvoor specifieke instellingen worden opgericht.
  – Frans-Vlaanderen rechtstreeks oplossingen vanuit Noord-Europa kunnen toepassen zonder dat er daarvoor proefperiodes in Parijs moeten uitgevoerd worden, wat van Frans-Vlaanderen een innovatieve regio zou maken en niet een opvolger zoals het tegenwoordig het geval is.
  – Onze eigen denkwijze toegepast zijn en niet die die vanuit Parijs wordt bepaald.
  – De democratie in Frans-Vlaanderen versterkt worden. Inderdaad, onze gekozenen zouden van onze streek zijn en dus toegankelijker en makkelijker aanspreekbaar.
  – Frans-Vlaanderen meer op haar specificiteit aangepaste maatregelen kennen.
  – Frans-Vlaanderen eindelijk een actieplan krijgen om haar economie, haar levenskwaliteit, haar milieukwaliteit en haar leefbaarheid op Noord-Europese standaard te brengen.

Zelf als die partijen niet altijd zouden kunnen winnen, zouden ze druk op de huidige partijen zetten om met onze specificiteit rekening te houden.

Op wat zou het politieke landschap van Frans-Vlaanderen kunnen lijken?

Het meest logisch zou zijn dat we 4 grote politieke families die aanwezig zijn in Duitsland, Nederland en Belgisch Vlaanderen overnemen:

  – De christen democraten met een CD&FV.
  – De liberalen met een Open FVLD.
  – De sociaaldemocraten met een SPA.
  – De ecologisten met een Groen.

Inderdaad, onze mentaliteiten zijn dichterbij van die van deze landen dan van die van de parijzenaars die geen belang voor ons hebben behalve om stomme films bij ons te laten opnemen (Nietwaar Dany Boon?).

Het is belangrijk voor Frans-Vlaanderen dat er geen extremistische partij wordt opgericht. Ten eerste zou deze alleen maar de ideeën van een minderheid reflecteren maar ook zou deze voor een slecht imago van Frans-Vlaanderen zorgen.

Onze partijen zouden zich kandidaat kunnen stellen voor de gemeentelijke, departementale, regionale en parlementaire (Assemblée nationale en Senaat) verkiezingen. De campagnes zouden in het Frans, in het Frans-Vlaams en in het Nederlands plaats vinden wat onze specificiteiten verder zouden doen uitstralen.

Reageer op dit artikel op het forum “Frans-Vlaanderen in het Nederlands”