In de 2 laatste afleveringen over de regionale verkiezingen, hadden wij de programma’s van Europe Ecologie, de Modem en van de UMP (als we dat een programma kunnen noemen) kunnen beoordelen maar nog niet dit van de PS. Inderdaad, dit was nog niet online toen de artikelen werden geschreven.

• Het programma van de PS of met andere woorden van de man van de 8% (percentage van de inwoners van de regio die de naam van de huidige president van de regio kennen) lijkt meer op een programma om stemmen voor de komende presidentiële verkiezingen alvast te recupereren dan om echte oplossingen op de problemen van de regio te bieden. Wat is zijn plan om stemmen te krijgen? armoede onderhouden en geld uitdelen ! Grote distributie van geld voor de deuren van de “conseil régional”, verdubbeling van het budget voor dit, een paar miljoenen meer voor dat, een laptop voor iedere leerling … Er werd niet nagedacht over het idee van beter voorkomen dan genezen. Een voorbeeld, i.p.v. van de computer voor iedere leerling te financieren, zouden wij beter kunnen zorgen dat de ouders genoeg geld verdienen om een computer voor hun eigen kinderen te kunnen kopen. Een ander voorbeeld, i.p.v. miljoenen in de strijd tegen kanker te storten, zou het beter zijn de fabrieken te verplichten om de normen te respecteren en als het niet lukt die te sluiten. Zelf een socialist vanuit Belgisch Vlaanderen zou flauwvallen als hij het programma van de socialisten van de regio bekijkt. In hun programma staat er niks over volwaardige jobs te creëren alleen maar gesubsidieerde jobs. Ze hebben niet nagedacht dat de regio een sluiskolk voor Frankrijk naar de Benelux en naar Engeland zou kunnen vormen. Er staat niks over het onderwijs van het Nederlands, niks over betere verbindingen met België, niks over de bescherming van de Vlaamse cultuur en van het Frans-Vlaams. Ze stellen de oude recepten voor waarvan we al lang weten dat ze niks opleveren.

• Bij de UMP, wachten wij nog steeds op het definitieve programma. Als je in de rubriek actualiteit van de website van Valérie Letard gaat, zie je meer marketing (met David Douillet) dan ideeën. Dus, ja, duidelijk geen zin om te winnen.

• Bij de Modem, is er niks nieuws.

• Bij Europe Ecologie, is er nu een verlichte versie van hun programma beschikbaar.

Als we nu een samenvatting van de programma’s maken:

• Met de UMP, is er geen kans dat de belangen van de regio worden verdedigd.
• Bij de Modem, is wat, maar niet heel veel. We kunnen ons dus afvragen, of hun project echt serieus is.
• Bij de PS, zijn de regionale verkiezingen alleen maar een voorbereiding voor de presidentiële verkiezingen.
• Europe écologie beweert dat ze de Franse-Vlaamse cultuur verdedigen en willen promoten maar we hebben tot nu toe geen concrete elementen gezien.

De conclusies van de aflevering 1 en van de aflevering 2 waren:

Misschien is het tijd dat we zoals in Bretagne onze eigen partijen oprichten om onze eigen belangen te verdedigen? En om meer aan de regio aangepaste maatregelen te kunnen nemen?

Op wat zou het politieke landschap van Frans-Vlaanderen kunnen lijken?

Het meest logisch zou zijn dat we 4 grote politieke families die aanwezig zijn in Duitsland, Nederland en Belgisch Vlaanderen overnemen:

• De christen democraat met een CD&FV.
• De liberalen met een Open FVLD.
• De sociaaldemocraten met een SPA.
• De ecologisten met een Groen.

Inderdaad, onze mentaliteiten zijn dichterbij van die van deze landen dan van die van de parijzenaars die geen belang voor ons hebben behalve om stomme films bij ons te laten opnemen (Nietwaar Dany Boon?).

De campagne voor de gemeentelijke, departementale, regionale en parlementaire verkiezingen zouden in het Frans, het Frans-Vlaams en in het Nederlands plaats vinden.

Zelf als die partijen niet altijd zouden kunnen winnen, zouden ze druk op de huidige partijen zetten om met onze specificiteiten rekening te houden.

Bovendien, dankzij onze eigen partijen, zouden wij veel beter met de Benelux kunnen samenwerken.

Reageer op dit artikel op het forum “Frans-Vlaanderen in het Nederlands”