Vlaamse_LeeuwDe kogel is door de kerk, een zoveelste verkeerde beslissing van François Hollande wordt door de Assemblée Nationale ingestemd : De regio Nord Pas de Calais zal met de regio Picardië fusioneren.

In zijn artikel van 15/06/2014 “Waarom zal de hervorming van de regio’s in Frankrijk geen succes zijn?” had Den draed uitgelegd hoe en waarom deze hervorming haar doel zal missen.

Het probleem van deze hervorming is dat ze heel wat negatieve effecten op Frans-Vlaanderen zal hebben:

 • De Frans-Vlaamse gemeenschap die al in minderheid is in de regio Nord pas de Calais zal een nog zwaardere minderheid worden.
 • Als we naar de subsidies die de Frans-Vlaamse verenigingen krijgen kijken, kunnen wij vaststellen dat hoe hoger de instantie is, hoe lager de subsidie is. Als er dan ook nog eens departementen zullen verdwijnen, dan komt er een groot probleem voor de Frans-Vlaamse verenigingen.
 • Om aan legitimiteit te winnen, zal de nieuwe regio alles doen om een gemeenschappelijke cultuur te creëren of te versterken “de ch’ti picard cultuur”. We hebben al gehoord dat Nord Pas de Calais en Picardië een gemeenschappelijk geschiedenis hebben. Dat betekent tegelijk dat ze zoals het huidige bestuur van de regio Nord Pas de Calais, alles zullen doen om de Frans-Vlaamse cultuur verder te laten verdwijnen.

Als we even samenvatten:

=> zal Frans-Vlaanderen steeds meer druk op zich krijgen en steeds minder geld om zich te promoveren.
=> Dossiers zoals het onderwijs van het Frans-Vlaams en het Nederlands zullen nog meer moeite hebben om zich verder te ontwikkelen.

Wat kunnen wij doen om Frans-Vlaanderen te redden?

De oplossing van deze nieuwe situatie is niet gemakkelijk, De Frans-Vlaamse verenigingen zullen meer moeten doen met minder of met andere woorden, Ze zullen meer efficiënt moeten zijn en andere financieringsbronnen moeten vinden.

 • Ze zullen moeten zorgen dat de Frans-Vlaamse cultuur in Frans-Vlaanderen meer aanwezig is met minder middelen.
 • Ze zullen moeten zorgen dat het Frans-Vlaams eindelijk op school onderwezen wordt met steeds minder politieke steun.

Er zijn verschillende interessante elementen waarmee er rekening gehouden moet worden:

 • De laatste jaren heeft Frans-Vlaanderen de opkomst van Flandres TV, de ANVT, Zannekin … gezien.
 • De crowdfunding is een nieuwe trend als het gaat om projecten te financieren. (Zie bv. In Bretagne met een Diwan school)
 • Vanuit de andere regio’s, is er een belangrijke conclusie gekomen: Lobbyen bij de politici heeft niet zoveel nut, het best is gewoon publieke diensten concurreren : Het best voorbeeld is gewoon Diwan met het onderwijs.

  We hebben dus:

  • Een nieuw eco-systeem dat aan het ontstaan is
  • Nieuwe manieren om projecten te financiëren
  • Nieuwe manieren om een efficiënte druk op de politici te oefenen.

  Zoals het geval in Bretagne is, moeten we dus synergie binnen het eco-systeem creëren die genoeg efficiënt is, een paar ideeën?

  • Frans-Vlaamse lessen via Flandres-TV uitzenden en financieren met reclame van lokale bedrijven.
  • “Geen reclame” sticker in het Frans en het Frans-Vlaams maken en verkopen.
  • Tweetalige tekstplaatjes zoals “duwen”, “trekken”, “toilet”, “nooduitgang” … aan winkels en horecazaken verkopen.
   • Dankzij websites zoals signomatic, is het makkelijk om naamplaatjes te maken.
  • …..

  Dit soort initiatieven zorgt aan de ene kant voor een uitbreiding van de aanwezigheid van de taal en aan de andere kant voor financiële inkomsten.

  Naast deze zullen er ook op lange termijn andere initiatieven moeten komen zoals bv. het oprichten van Frans-Vlaamse politieke partijen. De Bretagne en de Elzas hebben wel al hun eigen partijen met Strollad Breizh en Unser land.