Vanaf september 2011, zullen 4 collegeklassen open gaan, waarin de leerlingen per week 3u lang les in het Nederlands en 3u lang les in het Engels zullen volgen.

Het is ook de bedoeling op termijn dat de leerlingen van het beroepsonderwijs die het Nederlands leren, hun stage in Belgisch Vlaanderen en in Nederland zullen kunnen volgen.

Dat is eigenlijk goed nieuws ! Maar er is een probleem. Om dit te realiseren, heeft de rector Michèle Weltzer, de hulp van de Nederlandse regering, van de Vlaamse regering en van de Nederlandse taalunie gevraagd. De 2 laatste hebben de laatste jaren 3 elementen aangetoond:

  • Weinig efficiëntie in het promoten en in het organiseren van het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen (de foto van de krant l’indicateur des Flandres waarop de weinige kinderen die het Nederlands hebben geleerd is wel een bewijs)

  • Snel genoegdoening na het behalen van bijzonder matige resultaten.
  • Menging in de interne Frans-Vlaamse zaken die tot stilstaan leiden.

Een betere oplossing had kunnen zijn dat de Frans-Vlamingen zelf het onderwijs van het Nederlands organiseren. Nu dat de taalunie in het onderwijs van Frans-Vlaanderen meer betrokken is, zal ze alles doen om het onderwijs van het Frans-Vlaams tegen te houden.

Wat betreft het Frans-Vlaams, zit de situatie muurvast. Het onderwijs kan niet uitgebreid worden voor 2 redenen:

  • De resultaten van een taalexamen, afgelegd door leerlingen die het Frans-Vlaams leerden, waren niet goed. Maar 18% van de leerlingen was geslaagd. De vraag is, Hoe kunnen leerlingen een aanvaardbaar niveau in een taal halen met maar 2X 30 minuten les per week?
  • Het Frans-Vlaams is niet als regionale taal door het ministerie van onderwijs erkend. Dit kan dus niet onderwezen worden op het college als een taal zoals het Nederlands.

Deze redenen zijn misschien geldig, maar volgens Den draed ook niet blokkerend. Een slechte wil en de druk van de Nederlandse Taalunie en ook van de Belgisch Vlaamse regering zouden een meer geloofwaardige reden zijn.

Het probleem is dat door deze druk te zetten, de 2 bovenvermelde instanties niet begrijpen dat ze zelf het onderwijs van het Nederlands onsuccesvol maken. Door hun handelingen, bewijzen deze 2 instanties dat ze even zo blind zijn over Frans-Vlaanderen als de Parijzenaar, wat eigenlijk zeer teleurstellend is.

Reageer op dit artikel op het forum “Frans-Vlaanderen in het Nederlands”