Blijkbaar hebben de acties van RFF en Infrabel onvrijwillig hun vruchten afgeworpen. Inderdaad in de loop van de maand januari, was RFF begonnen met het weghalen van het dubbele spoor tussen Duinkerke en de grens voor het aanleggen van een groene weg. In de nacht van 25 op 26 januari, heeft Infrabel de seinen en de wissels die de huidige spoorlijn Adinkerke – Deinze aan de spoorlijn Adinkerke – Bray’s-Duinen verbinden buiten dienst gezet, dat als voorbereiding voor het installeren van de ERTMS (European Rail Train Management System) op de lijn tussen Adinkerke en Gent.

Deze beide acties hebben voor ophef in de kranten, op TV en op sociale media gezorgd. Een bijna vergeten lijn heeft plotseling aandacht gekregen. Er zijn online petities opgestart, er is een meeting in een café in Duinkerke georganiseerd geweest, er zijn vragen bij de Belgische senaat gesteld en toevallig op 14 februari (dat kan geen toeval zijn) werd de kaart van het grensoverschrijdende openbaar vervoer voorgesteld.

De conclusie van deze presentatie werd 4 jaar geleden in het artikel “Het grensoverschrijdende OV tussen Frans en West-Vlaanderen” van Den draed gepresenteerd. Van een concreet actieplan, is er natuurlijk nog geen sprake, er moet nog een kosten-batenanalyse gemaakt worden.

De een praat over een trein, de andere over een tram, lightrail, er wordt bijna niks gezegd over goederen vervoer dat voor een vermindering van verlies bij exploitatie zou kunnen zorgen. In de spoor economie, zijn er 2 partijen die geld moeten verdienen, de spoorinfrastructuurbeheerder en de spoormaatschappij.
Iedere keer dat een spoormaatschappij een trein laat rijden, betaalt ze een tol aan de spoorinfrastructuurbeheerder. Met andere worden, hoe meer treinen op een spoor rijden, hoe meer geld de spoorinfrastructuurbeheerder zal verdienen, hoe meer hij geneigd is om het spoor te heropenen of eventueel de tol voor de spoormaatschappij te verlagen en dus zijn verlies te verkleinen.

Sommige praten over Franse treinen tot Adinkerke te laten rijden wat eigenlijk een slecht idee is en wat in het verleden heeft gezorgd dat de lijn werd gesloten wegens te weinig passagiers. Voor wie het niet weet, sinds 2009, zijn alle nieuwe Franse treinen uitgerust met de ERTMS, het systeem dat juist momenteel op de lijn Adinkerke / Gent wordt geïmplementeerd … Als u een echte succes van deze lijn wilt maken moet u de treinen vanuit de luchthaven van Brussel laten vertrekken en tot Calais Frethun laten rijden.

4 jaar geleden, had Den draed een dossier geschreven over hoe de spoorlijn Duinkerke – Adinkerke uitgebaat zou kunnen worden zonder voor hoge verliezen te zorgen.

Infrabel heeft al laten weten dat hij op vraag van Frankrijk, bereid is op de 3km spoor dat hij onder zijn toezicht heeft weer open te doen.

Nu is de vraag hoe de verschillende actoren (CUD, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, Vlaanderen …) ambitieus in dit dossier zullen zijn. Van hun ambitie en wil zal de heropening en het succes van deze lijn afhangen.

Linken naar online petities

Linken naar facebook pagina’s