Het gebeurt niet vaak dat Den draed de politici in de bloemetjes zet, maar deze keer wil Den draed het Kamerlid Jean Pierre Decool feliciteren voor zijn actie voor de regionale talen.

Inderdaad, Jean Pierre Decool heeft na zijn actieve rol in het oprichten van de ANVT ook deelgenomen aan een wetsvoorstel om een statuut aan de regionale talen te geven.

Waarom een statuut aan de regionale talen te geven?

In de huidige situatie, staat nergens wat mag en niet mag in verband met de regionale talen. Het beste voorbeeld vindt u zelf in Frans-Vlaanderen waar de onderwijs inspectie zich niet aan haar eigen afspraken houdt (zie artikel). Dankzij die wetgeving, zou de onderwijs inspectie in Frans-Vlaanderen verplicht zijn om tweetalige klassen na aanvraag van de ouders open te doen. In het zuiden van Frankrijk, heeft de administratieve rechtbank aan een gemeente gevraagd om de tweetalige signalisatie weg te halen wat totaal tegenstrijdig is met de huidige trend.

Welke concrete maatregelen zijn in die wetgeving te vinden?

  1. Het oprichten van een “Haut Comité pour la défense et la promotion des langues régionales” met als opdracht:

   a. Klachten mbt de verwerking van de nieuwe wetgeving door publieke en privé instellingen te behandelen.
   b. Een strategie bepalen om de aanwezigheid van de regionale talen in de media en het publieke leven te versterken.
   c. Een fonds beheren om de regionale talen te ondersteunen.

  2. De regio’s worden bevoegd voor de promotie van de regionale talen.
  3. Het onderwijs van de regionale talen is beschermd.
  4. De openbare omroep wordt garant voor het gebruik van de regionale talen in zijn verschillende type programma’s.
  5. Publieke gebouwen, signalisatie, institutionele communicatie worden tweetalig.
  6. De Franse staat en de regio’s worden garant voor het behoud van de namen in de regionale talen.
  7. De regionale talen mogen in het economische en sociale leven gebruikt worden zoals bvb. in de correspondentie naar de banken toe.

Zou deze wetgeving van toepassing zijn voor het Frans-Vlaams?

Eigenlijk, kunnen wij dat niet beantwoorden. Er staat geen lijst van de talen waarvoor de nieuwe wetgeving van toepassing zou zijn. Bovendien, kent het Frans-Vlaams een bijzondere situatie, hij is door het ministerie van Cultuur erkend maar niet door de ministerie van onderwijs. Moet het
Frans-Vlaams door een van de twee ministeries, door beide erkend zijn of heeft het geen belang?

Een min-punt aan dit verhaal

In plaats dat rechts en links gezamenlijk een wetsvoorstel indienen heeft Arnaud Jung (Franse PS) op 7 december 2010 een wetsvoorstel ingediend en op 16 december 2010, heeft Marc le Fur een ander wetsvoorstel in de zelfde richting ingediend. Waarom? Er schijnt dat de ego’s van een paar deelnemers een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het verschil tussen beide wetsvoorstellen?

Het wetsvoorstel van Arnaud Jung gaat verder dan die van Marc Le Fur , deze stelt voor dat voor de opleiding, de rekrutering en de loopbaan van de ambtenaren met de beheersing van de regionale talen rekening wordt gehouden. Deze stelt ook voor dat administratieve teksten ook een tweetalige versie mogen krijgen.

Nu is het afwachten of het feit dat er 2 verschillende wetsvoorstellen met het zelfde doel zijn, niet zal zorgen dat geen van beide wordt goedgekeurd.

Als die wetgeving goedgekeurd wordt, is het te hopen dat deze van toepassing zou zijn voor het Frans-Vlaams.

Reageer op dit artikel op het forum “Frans-Vlaanderen in het Nederlands”