In de laatste weken van 2013 zijn er 2 slecht nieuwsberichten gekomen die redelijk zorgwekkend zijn:

  • Het stopzetten van het onderwijs van het Nederlands voor de licentie toegepaste vreemde taalkunde bij de universiteit van Duinkerke.
  • Het gedeeltelijk weghalen van de rails van het spoor tussen Duinkerke en Adinkerke.

Beide nieuwsberichten hebben betrekking tot 2 totaal verschillende domeinen: het onderwijs en de mobiliteit, maar getuigen beide van:

  • De verdere isolatie van Duinkerke t.o.v. niet alleen Belgisch-Vlaanderen, maar ook de Benelux, Duitsland, Oost-Europa.
  • Het totale gebrek aan visie van de burgemeester van Duinkerke en van de voorzitter van de universiteit van Duinkerke.

Een universiteit die het onderwijs van het Nederlands stopt

Om zijn begrotingstekort te verminderen, heeft de universiteit van Duinkerke beslist om het onderwijs van het Nederlands voor de licentie licentie toegepaste vreemde taalkunde stop te zetten, met andere woorden de officiële taal van het land dat 20 km van Duinkerke ligt.

De universiteit van Duinkerke heeft al niet de beste reputatie als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs dat er gegeven wordt. Het Nederlands was nog een van de weinige punten waarmee de universiteit zich kon differentiëren. Het Nederlands wordt inderdaad niet in alle universiteiten in Frankrijk onderwezen. Deze situatie is nog meer dramatisch als je weet dat Duinkerke niet alleen in Frans-Vlaanderen ligt, maar ook dat Duinkerke een torenhoge werkloosheid en een massieve uitstroom van inwoners kent.

Sommige zullen zeggen dat het tij aan het keren is en dat sommige bedrijven zich in Duinkerke vestigen. Dat is waar, maar die bedrijven stellen laagopgeleide mensen tewerk en bieden geen werk aan hoogopgeleide mensen die op hun beurt de stad verlaten om in Parijs of in Rijsel te gaan wonen en dat met een lage levenskwaliteit.

Dubbelspoor van de lijn Duinkerke – Adinkerke wordt weggehaald

Om een groene weg aan te leggen, heeft Duinkerke beslist het dubbelspoor, deel van het spoor tussen Duinkerke en Adinkerke, weg te halen. Sommige zullen zeggen, er blijft een enkelspoor, maar een enkelspoor van 20 kilometer lang zonder mogelijkheid voor de treinen of trein-trammen om elkaar te kruisen heeft een zeer lage capaciteit.

De burgemeester van Duinkerke heeft liever dat:

  • De A16 vol van vrachtwagens blijft en dat deze de longen van de fietsers van de groene weg vervuilen.
  • Het leger van werklozen in Duinkerke blijft ipv in België te gaan werken.
  • Het hinterland van de haven van Duinkerke zich tot Frankrijk beperkt.
  • Duinkerke moeilijk vanuit de Benelux bereikbaar blijft.

Kortom dat Duinkerke in dezelfde situatie blijft als nu.

In de regio’s van Europa die uit een slechte economische situatie willen raken, wordt er onder andere het volgende gedaan:

  • De bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd.
  • Het opleidingsniveau wordt verhoogd en op de economische en geografische omgeving afgestemd.

In Duinkerke, is 12.4% (waarschijnlijk veel meer) werklozen blijkbaar nog niet genoeg om er iets serieus aan te doen.