Om u als beenhouwer goede voornemens te helpen nemen (uw winkel twee of drietalig te maken), als consument het Frans-Vlaams of het Nederlands te leren of te helpen die tegen te houden (op uw lijn te passen), heeft Den draed een taalfiche gepubliceerd “De beenhouwerij”. Op deze taalfiche, vindt u de belangrijkste woorden die u nodig zal hebben om uw reis in de vleeswereld in (Frans)-Vlaanderen en in Nederland goed op de rails te houden.

U kunt ook hier de andere taalfiches van Den draed downloaden.