EDF heeft zijn beslissing over de LNG terminal tot een onbepaalde termijn uitgesteld. Duinkerke was de derde poging van EDF om een LNG terminal in Frankrijk te vestigen. In de andere regio’s, hadden de lokale verkozenen en de bevolking “nee” tegen EDF gezegd. In Duinkerke, was het jammer genoeg niet het geval. Inderdaad, de burgemeester van Duinkerke die geen strategie heeft, is zo wanhopig om het werkloosheidsprobleem op te lossen dat hij “ja” tegen alles zegt, zelfs als het bijna niks opbrengt en het in strijd met de toekomst en wat er in de rest van West Europa gebeurt is (Zie artikel: Tegenwind voor het project van LNG terminal in Duinkerke). EDF was zelfs bereid om een grote cheque aan de lokale kite surf vereniging te geven om zijn project door hen te laten accepteren (Volgens EDF, niet allen maar een kwestie van imago … ). Dat lijkt meer op een praktijk in Afrika dan in Europa. Ondertussen, hadden wij niks meer over het project gehoord.

Met de sluiting van de Total raffinaderij van Duinkerke, was het project weer terug boven water gekomen. Total had beslist om aan het project deel te nemen om het aantal verloren jobs voor een deel te compenseren (zie artikel : De sluiting van Total Duinkerke : Een kans voor Frans-Vlaanderen). De werknemers van Total zouden inderdaad voorrang krijgen op de 50 jobs van de terminal.

Laat het dus maar hopen dat dit dossier stilzwijgend in de kasten van EDF zal verdwijnen. Inderdaad, is de LNG terminal geen oplossing voor het enorme werkloosheidsprobleem dat Duinkerke en zijn regio kennen (zie artikel : De Frans-Vlaamse economie op spoor zetten).


Reageer op dit artikel op het forum “Frans-Vlaanderen in het Nederlands”