17 september 2007 was het een grote dag voor Frans-Vlaanderen en voor het Frans-Vlaams, dat was inderdaad de eerste dag van het proefproject voor het onderwijzen van het Frans-Vlaams. Het proefproject moest 3 jaar lang duren, was met 3 scholen begonnen in Wormhout, Noordpene en Volkerinkhove. De voortzetting van het proefproject naar een duurzaam onderwijs zal bepaald worden door de motivatie van de bevolking, van de lokale politici. In de loop van het schooljaar 2007-08, heeft zich de privé school van Ekelsbeke aan de proef aangesloten.

Het schooljaar 2008-09 was heel belovend voor het project, 2 nieuwe scholen wilden zich aan het project aansluiten (Lederzele en Drinkam). Maar tot de grote verbazing van de burgmeesters van deze 2 dorpen en van de ANVT werd de aanvraag voor de aansluiting aan dit project door de Noord-Franse onderwijsinspectie afgekeurd. Op de laatste jaarvergadering van de ANVT had de heer M. Jacques Legendre (voorzitter van de culturele commissie van de Franse Senaat) duidelijk aan de administratie gevraagd om te laten deze 2 gemeenten zich aan het proefproject aansluiten. Maar tot nu toe, is er niks gebeurd.

Nu is het schooljaar 2009-10 begonnen, het laatste jaar van het proefproject met alle zijn onzekerheden. Niemand, kan nu zeggen of het proefproject naar een duurzaam onderwijs zal omgezet worden.

Hoe kom dat een project die door de hele lokale politici wordt ondersteund zo veel moeilijkheden krijgt?

In een artikel van De Morgen die op 7 augustus gepubliceerd is, worden 3 beschuldigen met de vinger nawezen:

  –    De Noord-Franse onderwijsinspectie.
  –    De taalunie.
  –    De Belgische Vlaamse regering.

Inderdaad, volgens het artikel van de Morgen, heeft de taalunie en de Belgische Vlaamse regering druk op de Franse onderwijsinspectie geoefend om een einde aan het proefproject te maken. Het officiële argument? Volgens Ellen Fernhout “Het is nuttiger om de taal van hun buurland te leren dan een dialect dat nauwelijks nog leeft”.

In feit, is de taalunie bang dat het onderwijs het Frans-Vlaams te veel concurrentie aan het Nederlands biedt. Het is waar dat ondanks wat de taalunie zegt, zijn de resultaten van het onderwijs van het Nederlands in Noord-Frankrijk zeer matig, amper 2% van de leerlingen kiezen voor het Nederlands als 2e vreemde taal. Hoe komt dat? Er zijn 3 voornamelijk reden:

  –    Het Nederlands is helemaal niet gepromoveerd in het onderwijs.
  –    Het is niet mogelijk om het Nederlands in alle Colleges, lycées en universitaire opleidingen van Frans-Vlaanderen te leren.
  –    Het onderwezen van het Nederlands is heel slecht geïntegreerd in het Franse onderwijs systeem. Als u in Noord-Frankrijk, start met het Nederlands te leren, bent u niet zeker om dit nog 2 jaar later te kunnen leren. De leerlingen kiezen natuurlijk voor een taal die ze zeker zijn tot het einde van hun studies te kunnen leren.

In plaats van de ze structurele problemen op te lossen, verkiest de taalunie het onderwijs van het Frans-Vlaams lastig te vallen.

Bovendien, heeft de taalunie, geen enkele kennis van de Frans-Vlaamse context, ze past een boekhouding in plaats van een strategische redenering toe en is momenteel in haar eigen voeten aan het schieten!

Inderdaad:

  –    Als het Frans-Vlaams verdwijnt, dan verdwijnt de Frans-Vlaams cultuur. Zonder Vlaamse achtergrond, zal niemand het Nederlands leren. Waarom zou een gewone Fransman het Nederlands leren?
  –    Het Frans-Vlaams vormt een perfect tussenstap tussen het Frans en het Nederlands. In West Vlaanderen, spreekt wel iedereen het West Vlaams, het AN, het Frans en Het Engels en een beetje Duits waarom dan niet in Frans-Vlaanderen?
  –    Frans-Vlamingen erkennen niet het Nederlands als hun taal. Als de mensen geen Frans-Vlaams spreken, dan zullen ze niet het Nederlands als een variante van hun moedertaal beschouwen, dus als een vreemde taal leren. Iedereen weet hoe de vreemde talen in Frankrijk worden geleerd, meestal is het resultaat rampzalig, zoals het nu het geval is in Noord-Frankrijk met het Nederlands. De taal zal alleen maar voor commerciële doeleinden worden gebruikt wat heel jammer is.
  –    Wat opvallend is, is dat Nederland, het land van de taalunie het Fries erkend is. Het Fries heeft inderdaad in Nederland een officieel bestaan met zijn eigen TV en radiozenders.

Een intelligente oplossing zou in iedere kleuter en primaire school van de Franse-Westhoek de mogelijkheid bieden om het tweetalige onderwijs in het Frans en in het Frans-Vlaams te volgen. Op hun aankomst bij het college, zouden de leerlingen de keuze krijgen tussen verder in het Frans-Vlaams of in het Nederlands te studeren en deze tot het einde van de université.

De taalunie moet begrijpen dat in Frans-Vlaanderen, hoe sterker het Frans-Vlaams is, hoe sterker het Nederlands zal zijn!

reageer op dit artikel:

http://fvlinhetnederlands.actieforum.com/onderwijs-f6/2010-het-laatste-jaar-van-het-frans-vlaams-op-school-den-draed-t454.htm#3924